آجر نیک > پروژه‌ها > ساری مجتمع باغ فردوس

ساری مجتمع باغ فردوس

پروژه ساری مجتمع باغ فردوس
مالک و کارفرما : آقای ماهفروزی

آجر استفاده شده : آجر قزاقی پلاک نیمه و کامل
کد محصول :NG-10200, NG-55200