آجر نیک > پروژه‌ها > پروژه بومهن ـ شهرک کشاورزی

پروژه بومهن ـ شهرک کشاورزی

 

پروژه بومهن ـ شهرک کشاورزی
مالک :آقای مهندس بخششی
مجری : آقای یحیی صمدی
آجر استفاده شده : آجر رستیک دستی سمیرم و چهارگوش
کد محصول : NS-100 و NR-180