آجر نیک > پروژه‌ها > پروژه کرمانشاه منطقه کارمندان

پروژه کرمانشاه منطقه کارمندان

پروژه کرمانشاه منطقه کارمندان
مالک:آقای مهندس کریمی
آجر استفاده شده :آجر سوخته 2.5*32*7

کد محصول :NS-321