آجر نیک > پروژه‌ها > تبریز جاده ‌ائل گلی

تبریز جاده ‌ائل گلی

پروژه : تبریز جاده ‌ائل گلی
مالک و کارفرما : آقای سحرگاهی
نوع آجر استفاده شده: آجر نسوز مشکی
۳۲×۷ کد محصول: NM-321 و  NM-322