آجر نیک > پروژه‌ها > شهرک مبل و خودرو تبریز

شهرک مبل و خودرو تبریز

پروژه تجاری  شهرک مبل و خودرو تبریز
مالک : شرکت همدید
ناظر : مهندس گل عنبر
آجر استفاده شده : آجر نسوز ۳۲×۷
کد محصول : NS-324 و NS-323